Rakkauden polttouuni

Mitä ihmisille on tapahtunut? Joitain vuosia sitten henkisyyttä pidettiin höpöhöpönä, josta vain harvat uskalsivat puhua ääneen. Maailmassa tapahtuvat hulluudet tulivat kuitenkin selkeinä jokaisen kotiin, joten kysymyksiä alkoi nousemaan. Mitä ihmiselle on tapahtunut ja mikä saa tämän kaiken aikaan?
Miten uteliaisuus on kenellekin herännyt, on yksilöllinen asia. Varmaa on kuitenkin se, että paha olo maailmassa on lisääntynyt huikeasti. Henkisyydestä alettiin puhua avoimemmin ja tarve jollekin muulle voimistui. Sinne minne syntyy kysyntää, syntyy myös tarjontaa. Nyt näyttää siltä, että henkisyys on yleinen jokapäiväinen teema, johon on liitetty rakkauden, ilon, onnen ja hyväksynnän ylikorostaminen.
Tämä ei poissulje näitä, mutta luonnollista ei tarvitse korostaa. Ne eivät myöskään ole henkisen kehityksen synonyymejä tai jotain, mitä kohden tarvitsisi pyrkiä. Ne jäävät jäljelle, kun muun kuorii pois.
Kaikki toistavat tuhansiin kertoihin kirjoitettujen vanhojen viisauksien tekstejä ja painottavat positiivista ajattelua. Mitä on tapahtunut totuudelle? En tarkoita sitä totuutta, jota käytetään yhteydessä ”jokaisella on oma totuutensa”. Oma totuus on todellisuudessa ”jokaisella on oma mielikuvansa”. Käsitykset ja mielikuvat ilmenevät kuitenkin vielä unen sisällä ja siitä syystä kaikki ovat erilaisia. Kaikki uskomukset ja käsitykset kiinnittyvät vahvasti kuvitteelliseen minä-persoonaan, jonka vuoksi ne asettuvat aina toisiaan vastaan. Tarve puolustaa omaa oikeassa oloaan saa meidät väittelemään asioista, joista yksikään versio ei ole suoraan totta. Pelkästään tarinoita, jotka kuvaavat erilaisia kokemuksia.
Missä on syvyys jossa aito ymmärtäminen ilmenee? Se tila, jossa erillisyys yhdistyy yhdeksi muuttumattomaksi ja yhdenmukaiseksi totuudeksi. Vasta sieltä käsin tiedämme mistä puhumme.

Sana henkisyys on kulutettu puhki. Sana rakkaus on kulutettu puhki. Rakastamme kaikkia ja kaikkea samalla, kun eriarvoisuus ja tuomitseminen vain lisääntyvät. Samat ihmiset, jotka vannovat rakkauden nimeen, arvostelevat kaikkea muuta. Henkisyydestä on tullut uusi guru, joka oikeuttaa olla katsomatta suoraan sitä, mitä todella on ja tapahtuu tässä ja nyt. Vain rakkaus on totta, toimii tehokkaana keinona välttyä keskustelemasta tai huomaamasta sitä, mikä ei miellytä. Valitsen vain rakkauden ja kaiken hyvän, en suostu näkemään muuta, sillä se ei ole todellista! Onko tämä rehellisyyttä itselle siitä mitä todella tuntee ja kokee? Jos henkisyyttä aikanaan pidettiin höpöhöpönä, niin nykyään siitä on tullut vielä enemmän sitä.
Käsitys siitä, mistä on kysymys, on rönsyillyt yksinkertaisuudesta monimutkaisuuteen.
Kirjoista opittuja oivalluksia jaetaan eteenpäin omina versioinaan ilman todellista elämänkokemista asioiden suhteen.

Ei henkistä matkaa voi oppia toisten kokemuksista tai opiskelemalla kuten historiaa. Sitä ei voi myöskään tehdä älyllisesti ymmärtämällä. Se on koettava itse. Arviointi asian suhteen on kadonnut kokonaan, ja kaikki taivaalliselta kuulostava kelpaa keinoksi, käyttää ”heräämässä” olevan titteliä. Henkisyydestä on tullut uusi suosittu tuote, jonka alle kaikki mahdolliset metodit voidaan kytkeä. Heräämisen voi nyt oppia kursseilla ja koulutuksissa ja vieläpä opettaa eteenpäinkin päästötodistuksen turvin. Tieto vaihtaa omistajaa ja kulkee eteenpäin pelkkien uskomusten varassa. Ainoa mitä muuttuu, on puheemme samalla kuin käsityksiä vaihdetaan toisiin.
Sen sijaan, että ihminen todella sukeltaisi syvälle sisälleen ja etsisi itse, kohtaamalla kaiken vastaantulevan, on asia ulkoistettu erilaisten valmiiden harjoitusten ja harrasteiden varaan.
Se palvelee aikansa ja onhan aina jokin uusi harrastus innostavaa löytää. Vielä, kun mukana tulee suuri samanmielisten joukko harrastamaan yhdessä. Myös hetkelliset oivallusten tunteet tyydyttävät jonkin aikaa.

Tämä kaikki on itsensä kehittämistä, ei enempää tai vähempää henkisyyttä, kuin mikään muukaan.
Heräämistä ei voi harrastaa, siihen ajaudutaan. Se tulee eteen, kun mitään muita vaihtoehtoja ei ole enää tarjolla. Siihen ei sisälly mitään taivaallisen upeaa mystiikkaa tai uskonnollisia käsitteitä tai hahmoja.
Se on karua törmäämistä ihmisyyden luomaan harhaan, jota kaikki pitävät totena. Yhdelläkään sanalla ei voi kuvata totuutta. Sitä mikä on todellista, ei tarvitse korostaa tai puolustaa. Totuutta lähemmäksi ei pääse positiivisella ajattelulla tai mantraamalla pyhiä riimuja. Todellista rakkautta ei tarvitse harjoittaa sillä se ei ole tunne vaan pohjalla oleva vakaa kallio, joka ei voi kadota. Muu on ihmisen kehittämää käsitysmaailmaa, tunteiden perässä juoksemista ja opittua puhetta. Pelkkiä ajatuksia kuvailemassa erilaisia mahdollisuuksia, joista kenelläkään ei juuri ole kokemusta. Kaikki makaa pelkän uskon varassa, mikä on sekin pelkästään ilmassa roikkuva ajatus. Se on toive, että se mihin uskotaan, olisi olemassa.

Herääminen on niin raju prosessi, ettei sitä kukaan valitse vapaaehtoisesti. Harha ei luovu asemastaan suosiolla. Se on niin tiukasti uskottuna ja niin monimutkainen ja viisas. Se keksii aina uudet keinot harhauttaa tiedostamatonta mieltä luulemaan, että nyt olemme totuuden äärellä. Herääminen on kuolemista kaikilla muilla tavoilla paitsi kehollisesti. Siinä ei kehitetä itseä vaan paljastetaan itse pelkäksi kuvitelmaksi. Se ei ole seuraa johtajaa-leikki, jossa jonkun metodeja toistamalla ja tarinoita kuuntelemalla, voisi löytää vastauksia. Todelliset vastaukset voi vain kokea, eikä niitä pysty pukemaan sanoiksi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sellaisten ihmisten sanoista olisi apua, jotka ovat jo itse heränneet. Kyllä niistä on, mutta lopullinen katsominen on tehtävä itse. Lisäksi arvio siitä, kuka todella on herännyt, on vaikeaa arvioida heräämättömän tietoisuudesta käsin. Ei ole kykyä arvioida ennen kuin on itse kokenut saman. Siksi asiasta on myös täysin turhaa väitellä. Samankaltaisuuden tunnistaa ja se riittää.
Suurimmaksi osaksi oppeja heräämisestä jakavat henkilöt, jotka eivät ole vielä itse heränneet.
Ei silloin voi tietää, pitääkö jaettu tieto paikkansa. Se on vain uskomista, että näin olisi. Tuntuu älyllisesti oikealta, mutta edelleen unen keinoin arvioitua. Se voi olla mielekästä kuultavaa etenkin jos tiedon välittäjä on karismaattinen ja osaa esiintyä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että esitettyjä asioita olisi todella löytänyt sisältään kokemalla itse. Eron tuntee jos on kokenut syvyyttä. Ymmärrystason tieto jää pelkäksi viihdykkeeksi. Sanonta ”kokemuksen syvä rintaääni” välittyy silloin, kun puhutaan kokemisesta käsin.
Silloin sanoilla on jotain sisältöä annettavana. Muu voi jopa hidastaa matkaa, vaikka tuntuisi kuinka hyvältä.

Miten meitä hyödyttää tässä ja nyt tietää, että sielu on ikuinen eikä ole mitään hätää, jos emme koe asian olevan niin. Jos se ei helpota tämänhetkistä pahaa oloamme tai pelkojamme? Kuinka helppoa onkaan puhua rakkaudesta ja iloita tietämättä niiden olevan vain egon luomia tilapäisiä versioita todellisesta. Elämän kopioversiota pitää aitona niin pitkään, kunnes se paljastuu kopioksi. Vasta sitten sen on valmis hylkäämään. Pääosin kaikki on pelkkien mielipiteiden ja uskomusten varassa, eikä kukaan tule katsoneeksi itse, onko kaikki se mistä puhuu, todella löydettävissä ja havaittavissa. Elämme ajatusten varassa uskoen niiden tietävän ja kertovan miten asiat ovat. Kuuntelemme sanoja, torjumme sanoja, syömme sanoja ja syötämme sanoja. Sanoja, jotka olemme itse pinonneet todellisten havaintojen koristeeksi ja luulemisen pohjalle rakennetuksi totuudeksi. Emme edes huomaa toimivamme niin. Kaikki on huolella opittua ja syvälle ohjelmoitua. Tämän kaiken voisi paljastaa hetkessä, katsomalla miten asiat todella ovat. Mitä elämä todella on ja miten se rakentuu. Mitä energia on ja miten sitä muokataan. Tähän ei sisälly mitään yliluonnollista, vaan se mistä nyt puhutaan, ja jota jopa vakaasti puolustetaan, on täysin luonnollista, kunhan egon harhan siivoaa pois edestä. Se ei ole lisää oppimista vaan raakaa oppimista ulos kaikesta, mitä on tähän asti pitänyt totena. Siinä todellinen rakkaus polttaa kaiken, mikä ei ole aitoa.

Hyödyllistä ja totuuteen osoittamaa informaatiota on vaikeaa enää löytää kaiken muun tarjonnan seasta. Kaikki on puettu kauniimpaan asuun tai asioista puhutaan kielellä, jota kukaan ei ymmärrä, mutta ei uskalla sitä myöntää. Jokainen haluaa olla fiksu ja näyttää ymmärtävänsä. Näin ego-minä saa vaivihkaa lisää arvon tunnetta itselle, pyrkiessään säilyttämään olematonta olemassaoloaan.
Saamme niin monta tulkintaa jokaista viisautta kohden, kuin on ihmisiäkin. Siksi on katsottava eikä koitettava ymmärtää. Ei vastauksia löydy ajatuksista vaan suorasta havainnoinnista. Mieleen on ensin avattava reitti, jotta jotain oikeasti hyödyllistä voi saapua tietoisuutemme.
Ihminen, joka on oikeasti heräämässä tietää sen kyllä. Hän ei saa mitään pinnalle jäävästä henkisyyden harrastamisesta, ja hän joutuu kohtaamaan pimeytensä, halusi tai ei.
Vain muutamassa kirjassa joihin olen törmännyt, puhutaan suoraan prosessista sellaisena kuin se ilmenee. Silloin tunnistaa, mistä on kysymys. Se ei ole uusia oivalluksia mielen tasolle tuottavaa innoittavaa oppia, vaan todellisuus käsityksiämme rajusti ravistavaa suoraa puhetta. Herääminen on hajoamista. Se on kaiken epätoden brutaalia hajoamista, jotta vain se mikä on todellista, jää jäljelle.

Kaiken ei tarvitse olla rankkaa sillä oivaltamiseen todellakin on keino, jonka avulla katsoo itse.
Itse havaitsemalla suoraan, murenee epäilykset, eivätkä asiat ole enää uskon varassa.
Todellisuuden tarkastus auttaa erottamaan kommunikoinnin välineeksi kehittyneen ajattelun ja puheen todellisesta aistihavainnosta. Se vaatii kärsivällisyyttä ja intensiivistä keskittymistä sekä todella halua nähdä. Vaikka asia on niin yksinkertainen, on sitä ensin hankalaa havaita, sillä todellisuutemme on sekoittunut ajatteluun niin syvästi. Fyysistä kokevat suorat aistimme ja tunteemme avaavat reitin siihen mitä on.

Heille, jotka ovat valmiita katsomaan, löytyy kansainvälinen vapaaehtoisiin ”oppaisiin” pohjautuva ilmainen sivusto, jossa prosessin voi käydä foorumilla läpi. Yksilöllinen opastus auttaa fokusoitumaan paremmin ja tarjoaa juuri kyseiselle henkilölle oikeita kysymyksiä katsottavaksi. Se on erillisen minän harhan läpi näkemistä, jolloin koko egorakennelma alkaa sortumaan. Kuka tahansa voi rekisteröityä ja pyytää opastusta. Pääosin englannin kielellä, mutta ei vaadi kuin perus kielen hallinnan. Yksinkertaisilla lauseilla pärjää. Sivuston kautta hyvä laitetaan kiertämään ja vapautumisen viesti välittyy kaikille, jotka ovat kuulolla. Foorumiin ja sivustoon voit tutustua täällä: http://liberationunleashed.com

Kirja nimeltä Gateless Gatecrashers (englannin kielinen) on oiva tapa aloittaa tutustuminen siihen, kuinka vuorovaikutteinen keskustelu käydään läpi. Myös foorumilla pääsee lukemaan käynnissä olevia keskusteluita. Kirja on ladattavassa ilmaiseksi. Linkki löytyy myös facebook sivuiltani:

MindMaster – tunnista itsesi: https://www.facebook.com/MindMasterFin/

Uskalla tuntea ryhmä facebookissa: https://www.facebook.com/groups/1488612511397476/?fref=ts

Tervetuloa oivaltamaan!

~Mila Boström~

Jaa: Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa: Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram
Bookmark the permalink.

Comments are closed.