Armollisuutta

| 26.7.2014 – 01:35 | ”Yhtään sotaa ei ole syttynyt kirjoitusvirheestä, ennen kuin joku on huomauttanut siitä” -Mila-  Vaikuttaa siltä, että tyytyväisyytemme on kiinni yhä pienemmistä ja pienemmistä yksityiskohdista. Huomaamme kaikki pilkkuvirheet ja kiirehdimme oitis osoittamaan ne. Asioissa, joissa kukakin kokee ja näkee tuota huomauttamisen tarvetta. Mikä ihme saa meidät … Lue lisää…

Ulos sisältövaihtokaupasta

| 26.7.2014 – 00:03 | Kaikki etsivät elämältä jotain. Etsimme sisältöä ja tyytyväisyyttä tyytymättömyyden tilalle. Kaikki voi olla hyvin tai vähemmän hyvin, mutta sisäinen tyytymättömyys vain jatkaa kalvamista. Tiedämme, että jotain puuttuu, mutta emme ymmärrä mitä. Tuo tunne saa meidät etsimään lisää … ulkopuoleltamme. Etsimme iloa, onnea ja edes hetkellisiä … Lue lisää…

Käsitteitä ajattelusta

| 2.7.2014 – 17:51 | Käsitteitä ajattelusta Meistä jokainen kokee elämään oman yksilöllisen kokemisensa, ymmärtämisensä ja käsityksensä kautta. Tämän prosessin ympärillä on erilaisia käsityksiä siitä miten tämä kaikki toimii. Jokainen mieltää sanoille omanlaisensa merkityksen ja siksi haluamme esitellä millaista termistöä ja käsitystä käytämme itse, jotta teidän olisi helpompi ymmärtää mitä … Lue lisää…

Kaikki onkin päinvastoin

| 2.7.2014 – 15:52 | Kaikki onkin päinvastoin! Ne rajuimmat oivallukset matkallani olivat hetkiä jolloin ymmärsin, että lähes kaikki on päinvastoin, kuin olin kuvitellut. Huomasin tulkinneeni tilanteet ja asiat perinteisellä fyysisellä ajattelulla. Tämän huomattuani aloin lukemaan elämää täysin toisin silmin. Vähitellen kohtasin epämukavat tilanteet mahdollisuutena, joissa oli viesti minulle. Toiset … Lue lisää…

Positiivisuusbuumi tarvitsee juuret

| 12.6.2014 – 18:45 | Positiivisuus teemana on noussut näkyvästi esille. Sitä peräänkuulutetaan artikkeleissa ja positiivisia elämänviisauksia jaetaan runsain määrin sosiaalisissa medioissa. Tämä toki on hyvä asia ja kertoo ihmisten halusta tukea tuota ajatusta, mutta jotain puuttuu. Se jää vain ohikulkevaksi ajatukseksi jolta puuttuu juuret. Mitä positiivisuus on? Se on … Lue lisää…

Tulkitse tilanne uudelleen

| 12.6.2014 – 18:44 | Kärsimys on vain erilaisten tilanteiden väärintulkintaa. Pitkittynyt kärsimys vain osoittaa, että tilannetta ei ole vielä ratkaistu ja jäljelle on yhä jäänyt ”syyllisiä”. Elämme fyysisessä maailmassa, fyysisine kehoinemme ja fyysisine tunteinemme. Puhumattakaan fyysisistä ajatuksistamme. Tästä syystä ei olekaan niin yksinkertaista löytää tuota henkistä näkökulmaa näiden fyysisten … Lue lisää…