Miksi unelmat, haaveet ja toiveet eivät toteudu?

Miksi unelmat, haaveet ja toiveet eivät toteudu?

Tämä oli hyvä kysymys ja vastatakseen, joudutaan hieman pilkkomaan ihmisen käyttöjärjestelmää osiin.

Ollaksemme kokemassa ihmisyyttä, tiedämme hyvin vähän itsestämme ja ennen kaikkea siitä, miten luominen tämän elämänmuodon kautta toimii.

On hyvä lähteä purkamaan kysymystä siitä, että tarkastellessamme sanoja unelmat, haaveet ja toiveet, voimme huomata, että kaikki niistä ovat ajatuksia. Ne ovat ajatuksia, jotka viittaavat johonkin mielen tasolla luotuun ideaan siitä, mitä haluaisimme. Niiden kautta luomme mielikuvaa jostain, mitä ei vielä ilmene todellisuudessamme ja koemme, että meiltä puuttuu.

Missään näistä ei itsessään ole mitään vikaa, mutta keskittyessämme niihin, poistumme nykyhetkestä ja ilmaisemme jotain puuttuvan. Tämä kaikki tapahtuu tietenkin vain ajatustasolla eli kuvittelemalla.
Kun haluamme jotain kovasti, nousee tunne mukaan ilmaisemaan, että pidämme asiaa erityisasemassa ja tärkeänä itsellemme. Tämä tärkeys taas rakentuu siitä, että luulemme olevamme onnellisempia, kun tavoite on saavutettu. Tämä kokonaisuus siirtää meidät elämään ajattelun varassa ja saa ajattelun tuntumaan hyvin henkilökohtaiselta. Samaistumme unelmiimme, haaveisiimme sekä toiveisiimme siinä määrin, että lähdemme ajattelun avulla miettimään, miten saavuttaisimme toiveidemme lopputuloksen.

Tässä kohtaa mieli ei enää riitäkään. Ajattelun luonne on rakentaa tarinoita vallitsevan todellisuuden päälle, ja koska olemme täysin samaistuneita ajatuksiimme, emme huomaa tätä eroa. Ajattelun luomat tulkinnat alkavat määrittämään elämäämme. Haave saa meidät ajattelemaan haaveemme kohdetta yhä enemmän ja enemmän, jolloin nykyhetki on auttamatta poissa havaintopiiristämme. Se tarkoittaa sitä, että olemme siirtyneet kokemaan elämää kuvittelun varaan.

On totta, että ajatuksella on voima ilmentää asioita elämässämme, mutta kova halu ja ajatus ei yksin riitä.
Toiveajatteluille löytyy tiedostamattomalta puoleltamme paljon ajatusmalleja, jotka tietämättämme tekevät toiveemme tyhjiksi. Alla saattaa piillä ansaitsemattomuutta, arvottomuutta, epäilystä onnistumisesta ja paljon muita matkalta poimittuja uskomuksia itseämme kohtaan, jotka sabotoivat tietoisia toiveitamme. Lisäksi se, että alamme välittömästi mielen avulla ratkaista reittiä, miten saavuttaa toiveemme. Tämä energeettinen maailma ei toimi siten.
Voimme toki onnistuakin toiveissamme, mutta monesti se vaatii paljon aikaa ja valtavasti työtä.
Näin olemme oppineet uskomaan. Se on vallitseva käsitys siitä, miten elämässä saavutetaan sellaista mitä haluamme.

Jos vaikuttaa siltä, ettei asiat pääosin mene kuten toivoisit eikä unelmat tunnu lähentyvän, on siirryttävä tekemään pohjatyötä. Pohjatyö tapahtuu itsearvioinnin aloittamiseen.
Miksi haluan mitä haluan?
Onko motiivi siinä, että kuvittelen saavuttaessani unelmani, olevan onnellisempi?
Mistä tiedän, että toive tekisi sinut onnellisemmaksi?
Mikä osa sinussa esittää toiveesi?

Ajatus-tunneyhtälö on luomisvoima, mutta vain oikein käytettynä. Se on hyvin herkkä laji ja vaatii täydellistä vilpittömyyttä itsesi suhteen. Tässä yhteydessä tahdonvoimalla on hyvin vähän osuutta asiaan ja se jopa hidastaa prosessia ja vie matkalla valtavasti energiaa. Tämä taas johtuu siitä, että mieli tietää vain sen, minkä se on jo oppinut. Sillä on käsitys, miten asiat saavutetaan.
Yleinen ohjeistus on: suunnittele tavoitteesi hyvin, tee paljon työtä sen eteen, aseta asia pääfokukseksi ja paina eteenpäin niin kauan, että onnistut. Näistä ohjeista riippumatta, moni ei koskaan saavuta sitä, mitä luulee haluavansa.

Tästä päästään aasinsiltana siihen, että luulemme haluavamme näitä asioita, koska uskomuksemme mielekkäästä elämästä ovat kiinnittyneet henkilökohtaisella tasolla niihin ihanteisiin.
Luotamme erillisen minämme oppimiin ihanteisiin, jotka mielessämme olisivat elämän täyttymys.
Emme edes tiedä mistä nämä ihanteet ja halut ovat alun perin meille tulleet. Mikä on saanut meidät valitsemaan juuri ne.
Haaveilla on kiva leikitellä, eikä se tarkoita, etteikö ne voisi myös toteutua, mutta vain harvalla näin käy.
Heillä keillä asia menee niin, puuttuu alitajunnasta ne ajatusmallit, jotka sulkevat pois luomisprosessin onnistumisen.

Mitä sitten tarvitaan?

Tunnista unelma, tarkista huolella, miksi se on sinulle unelma ja mitä sen avulla luulet muuttuvan paremmaksi?

Jos koet saavasi elämääsi jotain sisältöä lisää, etsit jo asiaa väärästä suunnasta. Vaikka saavuttaisit haaveesi, ei kulu kauaakaan, kun huomaat, että edelleen jotain puuttuu. Se ei tuonutkaan, kuin tuon hetken kestävän onnistumisen tunteen ja tarve ohjaa etsimään jotain lisää. Näin mielen halut pitävät ihmisen jatkuvassa jonkin tavoittelemisessa, eikä mikään tule oikeasti täyttäneeksi sitä tyhjiötä, mikä koko alkuperäisen idean toiveesta sai aikaan.

Pohjalle tarvitaan koko identiteetin huolellinen inventaario. Tarvitaan koko mielen struktuurin ja piilotettujen tunteiden sekä motivaatioiden tuominen päivänvaloon. Kannamme kaikki toiveidemme vastaisia uskomuksia sisällämme, mutta emme ole niistä tietoisia. Ainoa reitti tulla tietoiseksi mitä sisällämme vaikuttaa, on seurata tunteitamme. Kun jokin tunne nousee kokemukseen, tulee sallia sen ilmetä ja lähestyä sitä kuten toivottua ystävää, riippumatta miltä se tuntuu. Tuo tunne avaa reitin alitajuntaan ja nostaa mukanaan ne ajatusmallit, jotka vaikuttavat alitajunnassamme.

Alitajunnassa vaikuttavat ajatusmallit luovat n. 90 prosenttia kokemuksistamme verrattuna tietoisen mielemme tuotoksiin.

Jos astumme syvemmälle luomisprosessiin, on meidän kyseenalaistettava kaikki ajatuksemme, toiveemme, unelmamme ja haaveemme. Tarvitsenko niitä todella, ja jos kyllä, niin miksi?
Jos vastaus on, että koemme olevamme onnellisempia sen jälkeen, tai koemme saaneemme jotain aikaiseksi niiden avulla tai koemme itsemme onnistuneemmaksi niiden vuoksi, on syytä pysähtyä.

Kaikki haaveet, unelmat ja toiveet ovat toteutettavissa, mutta pitää olla valmis luopumaan matkasta.
Eli siitä, miten ne tulevat, missä ajassa ne ilmenevät ja ilmenevätkö ne edes sellaisina kuin toivoit.
Kun purkaa uskomuksensa ja oivaltaa mielen olevan vain opittua ohjelmaa, jolla sinällään ei ole vaikutusta elämän kulkuun, vaan se toimii pelkästään kuvailemaan tunteita, tapahtumia ja havaintoja kommunikoinnin välineenä, ymmärtää, että ajatus itsessään ei saa aikaan mitään.
Se vaatii kaverikseen syvän tunteen sydämessä, jossa toiveella ja tunteella ei ole ristiriitaa.
Niiden täytyy tukea täysin toisiaan, jolloin tarvittava luomisvoima saa voimaa ryhtyä luomaan reittiä toiveille. On myös kyettävä laskemaan täysin irti siitä, miten se tapahtuu ja LUOTTAA TÄYSIN siihen, että reitti aukeaa – ei erillisen minun – vaan universaalin energian toiminnan ehdoilla.

Mieli on aina rajoittunut. Se näkee mahdolliseksi vain sen, minkä kykenee kuvittelemaan. Se myös mielellään arvioi, missä ajassa asia olisi mahdollista toteuttaa ja millaisia efortteja lopputuloksen saavuttaminen vaatii. Näin toimittaessa, typistämme toivotun lopputuloksen hyvin rajoittuneeseen muotoon.

Heitä ilmoille toiveesi, leikittele unelmillasi, ja ihastele haaveitasi, mutta älä tee niistä ehdottomia tavoitteita. Kaikki on energiaa ja sydämellä ilmaistu toive on jo ryhtynyt manifestoimaan. Energia toimii siten. Ajatus-tunne yhtälö lähettää luomissyklin heti liikkeelle ja vain epäluottamus prosessiin, saa meidät estämään sen toteutumista. Tähän päästäkseen, on kuitenkin ensin selvitettävä uskomusjärjestelmänsä metkut, kieroudet, egoistiset halut ja tarvitsemiset ja löydettävä vilpitön tila heittää unelma ilmoille, jonka jälkeen laskea siitä täysin irti ja luottaa, että se tuodaan eteen, kun aika on sopiva ja parhaassa mahdollisessa muodossaan, vaikka se poikkeaisi siitä, mitä olit kuvitellut.
Tämä vaatii jo tiettyä syvää ymmärrystä, miten tämä elämän todellisuus toimii sanojen ulkopuolella.

Muu luonto toimii tämän varassa täysin vapaasti, eikä ajattelun puuttumisesta johtuen, eläimet tai luonto koe epäilyksiä. Epäilys on suurin esteemme. Jos toistamme toiveitamme ja ajattelemme, että pitää ilmaista ne useasti, että varmasti menee perille, se itsessään on jo epäluottamuslause.

Heittäessäsi toiveen, laske siitä irti ja unohda se. Keskity nykyhetkeen ja ole hereillä. Tarkkaile odottamatta, miten asia manifestoituu. Huomaat kyllä kun niin käy.
Jos asia ei manifestoidu, voi syynä olla alitajunnassa toimiva estolääkitys tai yksinkertaisesti tietoisuus ei näe koko toivetta elämäsi kannalta parhaaksi mahdolliseksi toiminnaksi.

Tämä vaatii siis myös sitä, että sinun halusi, ei ole sinulle tarkoitettu. Mieli voi haluta mitä vaan, mutta ei koskaan tiedä parastasi. Jos kykenet hyväksymään, että näin on, saattaa toiveesi ylittyä moninkertaisesti siitä, mitä olit kuvitellut mahdolliseksi.

Jos kuitenkin pidät itsepintaisesti kiinni suunnitelmistasi, pusket läpi vaikka harmaan kiven ja yrität ja yrität.
Saatat onnistua, mutta silloin matka ei ole kulunut iloisessa virtauksessa vaan olet joutunut taistelemaan ylläpitääksesi omaa tahtoasi. Näin tapahtuessa matka ei yleensä ole mielekäs ja väistämättä turhautuminen, kiukku ja stressi ovat matkaseuralaisiasi.

Unelmat, haaveet ja toiveet ovat komponentteja luomisvälineistämme, mutta vajavaisesti käytettynä, ne pistävät meidät juoksemaan maailmassa saavutustemme perässä, kunnes uuvumme.
Edes saavutukset eivät palkitse hyvää mieltämme pientä hetkeä pidempään.
Ja jälleen tarvitaan jotain lisää.

Ensisijaiset haaveet, toiveet ja unelmat, tulisi löytää asioista kuten, kuka minä olen, miksi olen tyytymätön siihen mitä on, onko mahdollisesti muita keinoja ja mitä minun pitäisi oppia itsestäni, jotta voin luoda kaikilla tarvittavilla komponenteilla ja ominaisuuksilla.

Ihmisen käyttöjärjestelmän selvittämisen yhteydessä ja siinä prosessissa, minkä se vaatii, voi myös käydä niin, että ne asiat, jotka aiemmin olivat unelmia, toiveita ja haaveita, eivät lopulta enää kiinnostakaan.
Kaikkien kohde saattaa muuttua aivan toiseksi tai lakata kokonaan. Saatat löytää itsesi tilanteesta, jossa huomaan kaiken etsimäsi löytyneenkin sisältäsi, juuri siitä kohtaa missä olet ja juuri niiden olosuhteiden vallitessa, mitkä sinulla jo on.

Jokaisen ihmisen sisällä on tietoisuus, mikä haluaa tulla kuulluksi, ohi oman tahtomme.
Oman tahtomme olemme luoneet itse, kuvittelemalla elämän päälle kaikenlaisia tarpeita, ja elämää rikastuttavia ideoita. Se on elämistä mielen unitilassa. Kun siitä vapautuu, jää aikaa ja energiaa toteuttaa kauttamme ilmenevää elämän monimuotoisuutta ilman rajoittavia pienuustoiveitamme, joten ymmärrys luomiskyvyistä saa täysin uuden perspektiivin.

Oma tahto on ihmisillä niin vahva, että vain harvoin onnistumme kyseenalaistamaan sen siten, että se osoittautuu erittäin pieneksi ja rajalliseksi mielen aikaansaamaksi illuusioksi, jota pidämme totena.

Tarkista miten ajatukset ovat syntyneet ja millaista elämän kokeminen oli ennen, kuin opit ajattelemaan.
Hiljenny ja mene tilaan katsomaan sisäisesti kaikkien aistiesi avulla, äläkä anna huomiota alituiseen huomiosyöppöön ajatteluun, joka pyrkii jatkuvasti keskeyttämään fokuksesi ja ohjaamaan sinut kuuntelemaan kaikenlaisia harhauttavia tarinoita.’

Yksikään ajatus ei ole totta, joten joudut etsimään todellisuuden toisin keinoin. Aistihavainnot auttavat sinua tässä. Tule ensin tietoiseksi ajatusmalleistasi, uskomuksistasi, arvoistasi, kaikesta mille olet antanut arvon ja mitä pidät tärkeänä ja katso kuinka kaikki niistä kiinnittyvät henkilökohtaisena persoonaasi tiukemmin. Jos haluat luoda toimivasti todellisuutta, pura ensin ensisijainen luomuksesi, eli itsesi – koko persoonasi. Saatat löytää, että elämä tapahtuu kauttasi ilman omistajaa ja koko henkilökohtaisuus oli vain mielen illuusio siitä, mikä tätä elämää ohjaa.

Jos onnistut tästä, ei ole mitään esteitä luomiskyvyillesi, sillä olet palannut siihen ymmärrykseen, mikä oli ennen kuin ajattelu otti vallan ihmiskokemuksessa.

Ole oman elämäsi luoja tietoisesti. Älä olosuhteiden, ajatusten ja tunteiden armoilla uhrina luoden sattumanvarasita.

 

~Mila Boström~

Jaa: Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa: Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram
Bookmark the permalink.

Comments are closed.