Katso totuutta kohti

Elämä näyttää hullunkuriselta valvetilasta käsin. Se näyttää tosi-TV sarjalta, jossa ihmisten tulee kuvitella itselle `minä´ ja yrittää keksiä, mitä mielikuvituksellisempia tapoja ylläpitää sitä.
Sen jälkeen jokainen kuvailee parhaansa mukaan erilaisia tarinoita, joilla pyrkii saamaan ´minälleen´ arvoa ja sisältöä. Näistä menetelmistä kilpaillaan ja vertaillaan täytteitä keskenään. Ja todellakin, mitä uskomattomampia tarinoita ja sisältöä näyttää löytyvän `minän´ pitimiksi.
Tämä tv-sarja on pyörinyt jo iäisyyksiä ja tuotantokausille ei näy loppua. Se on alkanut jo niin kauan sitten, ettei kukaan edes muista ajankohtaa, ja tulee jatkumaan siihen asti kunnes ihmiset kyllästyvät kuvittelemiseensa. Se tunnustetaan näytelmäksi, kun se ei enää tarjoa riittävää viihdykettä.

Maya eli unitilan/illuusion ylläpitäjä ohjaa tuota näytelmää. Se antaa ymmärtää, että jos lakkaat kuvittelemasta itsellesi `minää´ ja tuottamasta sille sisältöä arvoineen, kuolet. Se hallitsee pelon avulla.
Se kuiskailee korvaan erilaisia uhkakuvia siitä, mitä tapahtuisi jos hetkeksikään lakkaisit kuvittelemasta olevasi erillinen `minä´. Elämä loppuu ja mitään ei jää jäljelle. Näihin kuiskauksiin uskomme, sillä Maya osaa olla hyvin vakuuttava tarjoilemiensa ajatusmallien kautta. Pelko on niin vahva tunne, ettei siihen saata olla uskomatta. Uskomalla pelkän ajatuksen tuottamaan pelkoon, Maya säilyttää asemansa pelin johtajana. On aivan sama, mitä kuvittelee tietävänsä tai ymmärtävänsä. Niin kauan, kun näyttäisi oleva erillinen uskottu `minä´ mukana ajatuksissa, voi olla varma, ettei mikään ajateltu ole totta. Yksikään järkevältä tai viisaalta kuulostava ajatusvirta ei kuvaa mitään siitä, mitä todella on. Pyöritämme vain unitilan erilaisia käsityksiä uupumiseen asti. ´Minä pelkää` kuolemaa. Maya on luonut pelon suojellakseen kuvitteellisen käsityksen säilymistä. Ajatus erillisestä itsestä voi kuolla eli lakata olemasta, mutta siihen pelkoon ei liity mitenkään keho, vaikka luulemme niin. Pelko kohdistuu vain ja ainoastaan ajatukseen ´minästä` ja kaikesta, mikä näyttäisi olevan siihen kiinnittyneenä. Tämä kaikki tapahtuu ainoastaan ajatuksissamme.

Koska `minä´ on pelkkä ajatus, jolla ei ole mitään havaittavaa olomuotoa, on todella uuvuttavaa jatkaa sen kuvittelua läpi elämän. Se on ottanut omistukseensa kaiken mitä ajattelemme, tunnemme ja teemme. Se jakaa jatkuvasti käskyjä etsiä lisää arvoa ja sisältöä ylläpitämään sen tyhjää olomuotoa. Se juoksuttaa ihmistä tavoittelemaan kaikkea mahdollista maailmasta ja unessaan ihminen tottelee. Kaikki energia kuluu sen ylläpitämiseen ja ruokkimiseen. Se on hyvin oikukas ja kyllästyy nopeasti vallitsevaan tilaan. Se haluaa jatkuvasti jotain lisää. Sille ei riitä mitkään annokset huomiota tai hyväksyntää, vaan se vaatii jatkuvasti lisää vakuutteluja. Kukaan ei saa sitä vakuuttuneeksi, että se mikä jo on, riittäisi. Se on ikuinen tarvitsija ja vaatija. Se on kyltymätön orjapiiskuri ja sen johdossa ihminen on orjan roolissa. Unitilan ohjaama ajattelu tekee meistä olosuhteiden uhreja. Voisiko sellainen olla vapaaksi syntyneen ihmisen kokemusta?

Unitila ei ole mikään fiktiivinen symbolinen kuvaus joidenkin ihmisten tietoisuudesta, vaan se on valtaosan vallitseva tila, jota kutsutaan todellisuudeksi. Se näyttää muodoiltaan samalta, kuin valvetila, mutta kaikki todellisuutta kuvaavat tarinat ovat pelkkiä uskottuja ajatuksia. Havaitsemisen kohteita kuvaavia nimilappuja, joille on kuviteltu erilaisia merkityksiä.

Etsitkö totuutta, mutta et ole vielä löytänyt? Olet mahdollisesti seurannut guruja, noudattanut erilaisia harjoituksia tunnollisesti ehkä jopa vuosia, lukenut henkisyyttä käsitteleviä kirjoja tai käyttänyt mitä tahansa muita keinoja, mutta et ole löytänyt mitään selkeää pysyvää muutosta.
Jos koet, että kärsimys ja tunteiden riepoteltavana oleminen riittää jo, ja todella haluat oivaltaa totuuden, niin silloin siihen saattaa löytyä keino. Maailmassa on jo paljon heränneitä ihmisiä. Se ei ole enää jotain, minkä vain harvat voivat saavuttaa. On vain hyvin vähän tarjontaa keinoista, joiden avulla sen voi oivaltaa. Valtaosa tarjonnasta on vain mielen tason oivallusten tuomia unitilaa kohentamaan pyrkiviä menetelmiä. Ne eivät saa aikaan pysyvää muutosta, sillä ne ovat edelleen unen tuottamien keinojen käyttämistä eikä unitilan keinoilla vapauduta unesta. Uni ei pääse tietoisuuteen eikä tietoisuus pääse unen harson läpi. Mikäli olet kuitenkin valmis ratkaisemaan asian lopullisesti ja katsomaan itse, on siihen olemassa suora osoitus. Se vaatii sisäistä palavaa halua todella selvittää asia. Se vaatii valmiutta luopua etsijästä ja laskea irti mielen tasolla kaikesta siitä, mikä ei ole todellista. Se vaatii valmiutta luopua rakkaimmasta kuvitteellisesta seuralaisestamme, jota kutsumme ´Minäksi`.

Tehokkain tapa on pyytää henkilöä, joka on jo oivaltanut totuuden ja paljastanut harhan harhaksi, opastamaan sinua. Se tapahtuu suoralla osoituksella käyttämällä selkeitä kysymyksiä ja pointtauksia, joiden avulla oivaltaa mihin katsoa. Katsominen ei tarkoita älyllistä arviointia sen pohjalta, mitä on jo jostain oppinut. Se on suoraa puhdasta havainnointia siitä, mitä osoituksista ja kysymyksistä nousee ja on havaittavissa. Se vaatii täydellistä luottamusta ”oppaan” ja ”katsojan” välillä sekä 100%:a rehellisyyttä katsojalta vastatessaan. Kun saat oppaan, hän antaa ohjeet kuinka toimitaan ja kysyy sinulta määrättyjä kysymyksiä kartoittaakseen, mikä tämänhetkinen vaiheesi on. Kommunikoinnin aikana pidetään fokus tarkasti vain siinä, mitä on kysytty. Katsojan tulee noudattaa opastusta mahdollisimman selkeästi ja suoraan, ettei mieli kuljeta epäoleellisten ajatusvirtojen pariin.

Tämä ei ole kaikkia varten. Kysy itseltäsi oletko valmis ja vetääkö jokin vahvasti katsomaan ja onko sisäinen kaipuusi totuuteen riittävä. Mikäli haluat vain kokeilla uteliaisuudesta ilman sisäistä palavaa tarvetta, et välttämättä tule katsoneeksi riittävän syvästi. Tämä on harhaa tuhoava menetelmä, ei odotuksiin pohjautuvien tunne- tai elämäntilanteiden ratkaisumenetelmä. Tämä ei myöskään ole pikareitti minkäänlaisiin kuvitteellisiin sisältöihin, koskien yleisesti käytettyjä termejä kuten: Valaistuminen, ykseyskokemus, totuuden oivaltaminen, onnellisuus, ilo, suunnaton rakkaus tai muu vastaava termi, jota on totuttu käyttämään tämän tilan saavuttamiseen liittyen. Jokainen kokee havahtumisen jälkeisen tilan omanlaisella tavallaan. Tämä ei ole lupaus ikuisesta rauhasta vaan menetelmä, jossa jokainen katsoo itse ja astuu tuon portittoman portin läpi, mikäli on siihen valmis. Hän katsoo itse, miltä herääminen tuntuu.
Portti on vertauskuva ja moni saapuu portille, mutta jättää ottamatta sen viimeisen askeleen.

Oppaan ja katsojan välinen kommunikointi tapahtuu aiheeseen tarkoitetun foorumin välityksellä tai sähköpostivaihdon avulla yksityisesti. Foorumilla pääosin englannin kielellä, mutta myös muita kieliä on tarjolla.

Olin kulkenut tätä kohden jo pitkään, ja ymmärrys mielen toiminnasta oli auennut, mutta vasta oppaan avulla tulin katsoneeksi sitä ydintä riittävän suoraan. Sitä omistajaa, johon kaikki illuusio kiinnittyy.
Se hetki, kun suora näkeminen tapahtuu ja astuu sisään portista, ei asiasta ole enää epäselvyyttä. Samanaikaisesti tuntui helpotusta, hämmennystä ja syvää iloa. Etsiminen lakkasi, sillä etsijä lakkasi. Se on ensimmäinen todellinen askel kohti uudenlaista elämän havaitsemista merkityksineen, mutta sen jälkeen katsominen on täysin selvää aina, kun jotain purettavaa ilmaantuu. Siitä alkaa tila, jonka vakautuminen saattaa viedä pitkiäkin aikoja. Intuitio herkistyy ja varmuus valinnoista selkeytyy.

Se sai aikaan jopa joidenkin kuvaileman `kosmisen naurun´ hetken, kun niin lähellä jatkuvassa käytössä ollut uskomus osoittautui koko kärsimyksen ja elämän epäkohtien aiheuttajaksi. Heräämisessä on kysymys näkökulman muutoksesta. Tapa tarkastella havaittua todellisuutta, saa uudenlaisen tarkastelutavan.

Olin kokeillut kaikenlaista opettajan seuraamisesta lähtien, mutta kukaan ei koskaan osoittanut miten unitila todetaan unitilaksi. Kun sen kokee, se on suurin lahja ja vapautus, minkä ihminen voi elämänsä aikana saavuttaa. Sen koettuaan syttyy automaattisesti halu auttaa jokaista toista, joilla on vilpitön halu katsoa ja herätä.

Unesta käsin meitä ohjataan tavoittelemaan positiivisempia tunnetiloja, välttämään negatiivisia tunnetiloja, keskittymään positiivisempiin ajatuksiin ja hylkäävän negatiiviset ajatusmallit. Koska minä on ohjeiden noudattajana, jää toiminta jatkuvaksi tavoittelemiseksi. Se on minän pyrkimystä tavoitella parempaa emootiota, mutta emootiot ovat vain egon tarjoamia variaatioita. Se saa aikaan lähinnä tunnemetsästykseen suorittamisen avulla. Jos kokee ikäviä tunteita, niistä ei tulisi pyrkiä eroon, vaan kysyä mitä ne yrittävät ilmaista. Siellä missä on tunne, siellä on viesti. Valaistumista ei saavuta korkeimman ilon ja rakkauden kautta, vaan juurikin päinvastaisten tunteiden kohtaamisen ja läpäisemisen kautta. Todelliset rakkauden ja ilon tunteet saapuvat seurauksena heräämisestä, ei ennen sitä. Mielellä on taipumus unitilastaan käsin pitää egoversioiden emootioita käyttökelpoisina mittareina energiavärähtelyn taajuutta koskien. Todellisuudessa iloiselta ja positiiviselta vaikuttava ihminen saattaakin värähdellä matalalla, sillä hänen tietoisuuden tilansa ymmärryksen kera, ei kykene erottamaan aitoa tilaa emootiosta. Vuoristorata jatkuu ja tunnetilaralli heittelee tuskasta iloon, kivasta kärsimykseen sekä kaikkien muidenkin tunnetilojen välillä, eikä rallille näy loppua. Näkeminen ei poista tunteita, mutta niiden kokeminen muuttuu täysin. Ne eivät vie mukanaan vaan toimivat oppaina.

Jos olet valmis katsomaan vielä yhden kortin, ja sitoutumaan suoran osoituksen tarjoamaan mahdollisuuteen sekä sitoutumaan vähintään kerran päivässä käytyyn viestittelyyn niin kauan, että asia aukeaa sinulle siten, ettei näkemisestä jää enää mitään epäselvää, niin rekisteröidy foorumiin ja pyydä opasta. Yleisessä foorumissa apu on ilmaista.

Tämä oli mahdollisuus, jonka olisin toivonut löytäväni aikaisemmin, sillä se saa aikaan heti alkavan muutosketjun. Luettuani valtavasti kirjoja ihmettelin, miten kukaan ei oikeastaan kuitenkaan osoita ja kerro suoraan miten tilan voi saavuttaa. Edes niistä ajatusmallimuutoksista, jotka olin oppinut mielessäni seikkailemalla, löytyi todella vähän tietoa. Kun kerran havaitsee tyhjentävästi asian epätodeksi, ei siihen ajaudu uskomaan enää koskaan uudelleen. Mitään ei tehdä puolestasi, vaan sinut ohjataan katsomaan ja havaitsemaan asia aivan itse.

Tutustu sivustoon ja katso vetääkö se puoleensa. Liberation Unleashed perustajat ovat julkaisseet myös kirjan Gateless Gatecrashers, jossa esimerkkejä käydyistä keskusteluista asiakkaiden kanssa.
Löydät kirjan täältä:
http://liberationunleashed.com/wp-content/uploads/Gateless_Gatecrashers.pdf

Myös puhelimeen on saatavilla appsi: LU Enlightening Quotes, mikä toimii hyvänä työkaluna.

Foorumi jonne voi rekisteröityä, löytyy täältä: https://liberationunleashed.com/

Suora linkki rekisteröintikaavakkeeseen: https://liberationunleashed.com/register/start-here/

Älä usko, vaan tarkista itse.
Kuuntele sisintäsi ja sydäntäsi ja katso syntyykö päätös kohti heräämistä täysin selvänä valintana.
Ota askeleesi sen mukaisesti.

Uusi elämänkokeminen odottaa vain yhden heräämisen päässä. 

Rakkaudesta totuuteen

~Mila Boström~

Jaa: Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa: Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram
Bookmark the permalink.

Comments are closed.