Käsitteitä ajattelusta

| 2.7.2014 – 17:51 |

Käsitteitä ajattelusta

Meistä jokainen kokee elämään oman yksilöllisen kokemisensa, ymmärtämisensä ja käsityksensä kautta. Tämän prosessin ympärillä on erilaisia käsityksiä siitä miten tämä kaikki toimii. Jokainen mieltää sanoille omanlaisensa merkityksen ja siksi haluamme esitellä millaista termistöä ja käsitystä käytämme itse, jotta teidän olisi helpompi ymmärtää mitä milloinkin tarkoitamme.

Mieli on tila jossa informaatio esiintyy. Se on kaikkialla ja kaikkien mieli on yhteinen, yksi. Poimimme siis informaation yhteisestä varastosta, jossa on aivan kaikki tieto mitä on. Osa tuosta puhtaasta tietoisuuden mielestä on kuitenkin ikäänkuin vioittunut.

Vertauskuvallisesti voitaisiin ajatella, että on tietokoneohjelma, johon on tullut virus, mutta emme ole tietoinen tuosta viruksesta. Luulemme, että ohjelma tuottaa meille oikeaa informaatiota ja uskomme siihen. Samoin on käynyt osalle mieltämme, siihen on tullut haittaohjelma, joka vääristää alkuperäistä informaatiota. Koska emme ole tietoisia tuosta virheestä, emme epäile lopputulosta eli tulkintaamme. Tulkiksi on värväytynyt ego, joka on eräänlainen tietoinen osa meitä mielen tasolla. Kaikki negatiivinen operoi tuon mielenosan kautta. Ego lajittelee, pilkkoo, arvostelee ja tuomitsee. Se tarttuu epäkohtiin ja sen päämäärä on pitää meidät erossa todellisesta mielestämme ja sitä kautta todellisesta tietoisuudestamme ja todellisesta voimastamme eli rakkaudesta.

Tajunta taas on se mielemme tila, se ymmärrystaso, se värähtelytaso jossa kulloisellakin hetkellä elämme. Tietoisuuden taasen voitaisi sanoa kuvastavan yhteydemme määrää totuuteen ja siihen itseen, mikä oikeasti olemme. Mitä matalampi tietoisuustila sen voimakkaammin koemme maailmaa egon ohjauksessa ja sen kauempana olemme todellisesta itsestämme. Ymmärryksen kehittämisen kautta voimme säädellä tuota tietoisuuden tasoa, tajunnan tilaa. Tietoisuus ja mieli esiintyvät yhdessä ja ovat myös yhtä.

Aivot taasen ovat se fyysinen komentokeskus, minkä kautta kaikki informaatio muutetaan ymmärrettäväksi ajatteluksi, tunteiksi jne. Aivot ovat neutraali keskus, jotka vastaanottavat kaiken informaation ja kyseenalaistamatta toimivat sen ohjauksen mukaisesti. Se saa komentoja sekä tietoiselta- että tiedostamattomalta ajattelulta. Sekä egolta, että puhtaasta tietoisuudesta. Se minkä muistamme ja mihin pääsemme käsiksi juuri nyt on tietoista ja loput kumpuaa alitajunnalta eli siltä osalta, jonne kaikki käsitykset, uskomukset ja kokemukset on tallennettu.

Saamme informaatiota jatkuvasti ajattelumme kautta. Ajatukset virtaavat halusimmepa tai emme. Ongelmana on se, että tuossa ajatusvirrassa on sekaisin sekä totuus, että egon vääristynyt data. Emme tiedä mitä valita ennen kuin opimme tunnistamaan egon ja sen tuottaman virheinformaation.

Tavallaan voitaisiin sanoa, että meillä on kaksi tulkitsijaa: Ego (pelko) ja Rakkaus. Ego on se, joka on ensin äänessä ja pitää kovaa meteliä. Sillä on paljon vaihtoehtoja ja kaikki niistä ohjaa harhaan. Sen mielestä mieli on minun oma ja erillinen muista. Se projisoi kaiken itsensä ulkopuolelle ja jättää jälkeensä erillisyyttä, syyllisyyttä, kärsimystä ja uhreja. Rakkaus on se hiljainen ääni, joka kuiskaa. Se odottaa kärsivällisesti tullakseen kuulluksi. Se ei koskaan hyökkää eikä tuomitse. Se jättää jälkeensä hyväksyntää ja ymmärrystä. Se tietää, että olemme kaikki yhtä ja että kaikki löytyy sisältämme.

Toisin sanoen. Tuo kautta aikakausien esitelty vertauskuva pirusta ja enkelistä, jotka istuvat molemmilla olkapäillä ja taistelevat keskenään, on täysin totta. Kamppailu on aina meissä itsessämme ja sen seurausta voimme katsella maailmassa ympärillämme.

Kehittämällä ja haastamalla ymmärrystämme, voimme oppia tuntemaan tuon varjopuolemme ja ottaa tuon pirulaisen /egon hyötykäyttöön. Emme anna sen enää tulkita vaan käytämme sitä paljastamaan itsensä. Voimme kuunnella niitä molempia ymmärtäen, että voimme tehdä valintamme niiden välillä selkeästi ja tiedostaen.

Tähän elämää muuttavaan työhön ei ole pikakursseja. Ei ole ulkopuolisia ihmelaitteita tai lääkkeitä joilla muuttaa, manipuloida tai kouluttaa mieltämme. Mieli ei ole fyysinen osa meitä eikä se asu vain kehossamme. Se on tietoisuutta johon pitää tutustua ajattelun ja tuntemisen kautta. Se on sisäinen työ, mikä on tehtävä itse. Ajattelemalla ja ymmärtämällä uudella tavalla.

Kun muutat ajattelusi, muutat elämäsi.

-Mila Boström-
Jaa: Facebooktwitterlinkedinmail
Seuraa: Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram
Bookmark the permalink.

Comments are closed.