Positiivisuusbuumi tarvitsee juuret

| 12.6.2014 – 18:45 | Positiivisuus teemana on noussut näkyvästi esille. Sitä peräänkuulutetaan artikkeleissa ja positiivisia elämänviisauksia jaetaan runsain määrin sosiaalisissa medioissa. Tämä toki on hyvä asia ja kertoo ihmisten halusta tukea tuota ajatusta, mutta jotain puuttuu. Se jää vain ohikulkevaksi ajatukseksi jolta puuttuu juuret. Mitä positiivisuus on? Se on … Lue lisää…

Tulkitse tilanne uudelleen

| 12.6.2014 – 18:44 | Kärsimys on vain erilaisten tilanteiden väärintulkintaa. Pitkittynyt kärsimys vain osoittaa, että tilannetta ei ole vielä ratkaistu ja jäljelle on yhä jäänyt ”syyllisiä”. Elämme fyysisessä maailmassa, fyysisine kehoinemme ja fyysisine tunteinemme. Puhumattakaan fyysisistä ajatuksistamme. Tästä syystä ei olekaan niin yksinkertaista löytää tuota henkistä näkökulmaa näiden fyysisten … Lue lisää…